Telif Hakları ve Gizlilik

Gizlilik İlkeleri Müşterilermizin bilgilerinin güvenliği ve bütünlüğüne Dahi Soft ekibi büyük önem vermektedir. Dahi Soft müşterileri tarafından kendisine güvenilerek verilen her türlü bilginin güvenliğinden sorumludur.

Topladığımız Bilgiler Dahi Soft, kişileri bireysel olarak tanımlayıcı çeşitli bilgileri kullanıcılarından toplayabilir. Ürün ve servis siparişinde kullanılan tüm online formlar ile kullanıcılardan bilgi girmeleri istenilen site kapsamındaki diğer tüm form ve uygulamalar bu tanım kapsamındadır. Dahi Soft kullanıcılarımızın web sitemizi nasıl kullandıklarına dair bilgi toplayabilir; mesela kullanıcılarımızın sitemizin hangi sayfalarına daha çok ilgi gösterdikleri, hangi servislerin daha çok dikkat çektiğine ilişkin bilgiler... Yine aynı şekilde kullanıcılarımızın sitemizi nasıl kullandıklarını gözlemlemek için "cookie (çerez)" ler kullanılabilir. Cookie(çerez), web sunucuları tarafından kullanıcıların bilgisayarlarına yerleştirilen ve kullanıcının siteyi tekrar ziyaret etmesi halinde kullanıcıyı tanımlamak amacıyla kullanılan yazılımlardır. Kullanıcılarımızdan topladığımız tüm bilgiler bireysel nitelikte olmamakla beraber, bireysel bilgilerle alakalı bir takım başka bilgiler olabilir. 

Nasıl Kullanıyoruz? Dahi Soft, websitesi aracılığıyla toplanan bilgileri, yine Dahi Soft ve diğer anlaşmalı çözüm ortakları tarafından sunulan ürün ve servisler hakkında kullanıcılarına ulaşmak ve kullanıcıların söz konusu ürün ve servisler hakkında bilgilendirilmesi için kullanır. Ayrıca Dahi Soft websitesi aracılığıyla toplanan bu bilgileri, ar-ge, pazarlama, reklam ve satış kapsamı altında site verimliliğini artırmak ve kullanıcılarıyla ilişkilerini sağlamlaştırmak amacıyla kullanabilir. 

Bilgilerin Açıklanması ve Paylaşılması Dahi Soft kullanıcılarından topladığı bilgileri yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda diğer güvenilir çözüm ortaklarıyla paylaşabilir. Ayrıca kullanıcılarımızdan topladığımız bilgilere dayanan bir takım anomim (bireysel niteliği olmayan) bilgileri yatırımcılarına ve potansiyel ortaklarına açıklayabilir. Son olarak, Dahi Soft kullanıcılarından topladığı bilgileri şirket yapısındaki herhangi bir değişiklik sonucu ortaya çıkabilecek satış, devir-teslim işlemlerinde transfer edebilir. 

Bilgi Bütünlüğünün Korunması Sistemlerimiz üzerinde bulunan ve kullanıcılarımıza ait her çeşit bilgi yüksek güvenlik önlemleriyle korunmaktadır. Bu konuda Dahi Soft elinden geleni yapmakla beraber, mükemmel güvenlik adına herhangi bir iddia sahibi değildir.

Dahi Soft Web Çözümleri